Bölüm Danışmanları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf: Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kurucan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Türkoğlu Kaya

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kaçuş
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Haci Taşmaz