Genel Bilgiler

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmaktadır. Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alımı için çalışmalar devam etmektedir.

Misyon
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında etkin görevler üstlenerek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamayı, akademik liyakat ve başarıya önem vermeyi, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olmayı, etik anlayışa sahip bilimsel çalışmalar yapmayı kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon
Mühendislik Fakültesinin vizyonu, öğrencilerin mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve günümüzün modern mühendislik dünyası ile mühendislik temellerinin bütün alanlarında başarılı öğrenciler yetiştirmektir. Fakültemiz ayrıca; çağdaş, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, mühendisliğin tüm dallarında, evrensel ölçülerde mükemmel bir eğitim, bilim ve araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir.