Bilgisayar Mühendisliği

Sevgili aday öğrenciler;
Bölümümüz öğrenci alımına başlamıştır. Bilgisayar Mühendisi olabilmek için
YKS tercihlerinizi yaparken Ardahan Üniversitesi'ni 
seçebilirsiniz.
 
BÖLÜM HAKKINDA

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Mühendisliği bölümü, ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversiteler ile rekabet edebilecek ve nitelikli mühendisler yetiştirebilmek amacıyla fiziki altyapı ve akademisyen kadrosunu güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yazılım ve donanım anabilim dallarına sahiptir. 
Mühendislik Fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarında bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ bağlantısına sahip olup her kullanıcının uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi mümkündür. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

MİSYONUMUZ
Ardahan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinin misyonu maddeler halinde aşağıda verilmektedir;
  • İyi donanıma sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek,
  • Öğrencilerine kaliteli eğitim sunarak, alanında uzman mühendisler yetiştirmek,
  • Mühendislik bilimlerinde oldukça önemli bir kavram olan şüpheci yaklaşımı öğrencilerine benimsetmek,
  • Mesleki etik kavramının önemi bilincini öğrencilerine aşılamak,
  • Bir mühendisin olmazsa olmazı yaşam boyu öğrenme edinimini öğrencilerine kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün en temel vizyonu, gerek öğrencilerine gerekse akademisyenlerine gerekli altyapı imkanlarını sunarak, katma değeri yüksek projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimini sağlamak ve hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışabilecek alanında uzman mühendisler yetiştirmektir.

BÖLÜM EĞİTİM AMAÇLARI
  • Üniversite, ar-ge ve sanayi kurumlarında çalışabilecek, araştırma bilincine sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.
  • Girişimci ruha sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olabilecek, takım lideri pozisyonuna ulaşabilecek bireyler yetiştirmek.
  • Analitik düşünme becerisine sahip, alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilen ve bu gelişmelere bağlı olarak kendisini sürekli güncel tutabilen, mesleki etik kavramını benimsemiş mühendisler yetiştirmek ve alanlarında kaliteli iş fırsatlarını yakalayabilmelerini sağlamak program eğitiminin en temel amaçlarındandır.

BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Hülya DURUR