Çevre Mühendisliği

BÖLÜM TANITIMI
Ardahan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde, eğitim süresi 4 akademik yıldan (8 yarıyıldan) oluşmaktadır. Fakültemizde, Çift Anadal programı ile kayıtlı olduğu bölümde yüksek başarı gösteren öğrenciler kabul edildikleri takdirde aynı anda başka bir anadal lisans programında daha öğrenim görebilirler. Böylece, okulu bitirdiklerinde iki ayrı lisans bölümünden mezun olmuş olurlar. Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğrencilerimize Çevresel problemlerin sürekli bir artış eğilimi göstererek küresel ölçekte tehlikeli boyutlara ulaşmış olması, üniversitelerin lisans eğitim programlarında Çevre Mühendisliği’ne yer vermesi zorunluluğunu doğurmuştur. Sadece ülkemizde değil Avrupa ve AB’ Üniversiteleri başta olmak üzere “Çevre” başlığı; mühendislik lisans ve lisansüstü eğitimi, enstitü veya araştırma merkezi olarak hemen her üniversitenin bünyesinde yer almaktadır. Çevre Mühendisliği bölümleri mezunları ülkemizde, kamu da (Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İller Bankası vb. ilgili kamu kurumları) Üniversiteler, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında, Belediyeler/Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşlarda (Su Kanalizasyon İdareleri, Arıtma Tesisleri, katı atık geri dönüşümü  ve bertarafı vb.) özel sekterlerde çalışma olanakları vardır.