Gıda Mühendisliği

BÖLÜM TANITIMI
Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize Gıda sanayi özellikle hızla artan dünya nüfusuna alternatif gıda kaynaklarının temini ayrıca ülkemizin kalkınması açısından önemli bir sektör olduğundan bu sektörün kalkınması ancak bilim ve teknolojideki değişimleri takip eden nitelikli elemanların yetiştirilmesi ile mümkün olacağı bilinciyle eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu programın temel amacı; gıdaların işlenmesinde, depolanmasında, taşınmasında geliştirilmesinde pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde bilim ve mühendisliğin yöntemlerinin öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Öğrencilerimize 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde kimya, fizik, ekonomi, mühendislik, mikrobiyoloji, yönetim, beslenme ve kamu sağlığı gibi birçok disiplinin temel prensipleri hakkında bilgi kazandırarak, bu bilgileri gıdaların işlenmesi ve korunmasının yanı sıra pazarlanması konularında uygulayabilme etiği kazandırmak eğitim amaçları içerisinde yer almaktadır. Gıda Mühendisleri, Kamu ve özel sektörde beslenme sorununa çözüm bulmak için araştırmalar yapabilecek, çeşitli kuruluşlarda kalite-güvence, işletme müdürlüğü gibi görevler alabilecek, ayrıca TSE, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü Laboratuarları ve belediye gibi kurumlarda çalışabilecek iş potansiyeline sahip olabileceklerdir.